Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2014

burial
Ile rzeczy należy mieć w dupie, to się w głowie nie mieści!
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaink ink
burial
3665 ad22
Reposted fromtak-chetnie tak-chetnie vialugola lugola
burial
7358 e34c
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup vialugola lugola
burial
7004 c5e3
porysunki ♥
Reposted fromidontcareiloveit idontcareiloveit viasfeter sfeter
0910 7be2 500

(by nadya ka)

Reposted fromerial erial viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
burial
2470 759e
Reposted fromsilentghost silentghost viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
burial
Czystej krwi polski romantyk, co to wiecznie szuka czegoś za rzeczywistością.
— Bolesław Prus
Reposted frommeadowlarks meadowlarks viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
burial
6044 1d2f
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
burial
1790 9344
Reposted fromadaamanth adaamanth viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
burial
1257 7e07 500
burial
4419 d631
burial
6955 7710
Reposted fromprofanum profanum viarevalie revalie
burial
Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— być i się nie bać.
Reposted fromzenibyja zenibyja viarevalie revalie
burial
9894 ca6b
Reposted fromcalifornia-love california-love viarevalie revalie
8794 4a6d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarevalie revalie
1619 2190 500
Reposted frommartinini martinini viahajskul hajskul
burial
9637 a61d
burial
burial
I dalej będzie ze mną już tylko gorzej.
— Jakub Żulczyk/ Radio Armagedon
Reposted fromsfeter sfeter viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl