Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2014

burial
7353 ac5f
Reposted fromardoise ardoise viabalca balca

January 30 2014

burial
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— M.Potocka dla "Wysokich obcasów" nr 39
Reposted frommartinif16 martinif16 viaszydera szydera
Sponsored post
feedback2020-admin
burial
burial
6537 dc3d 500
Reposted fromyoo yoo viasfeter sfeter
burial
burial
„Umierałem sto razy” Zdzisława Korczaka to najlepiej napisane studium alkoholizmu, jakie wyszło w Polsce.

Korczak pisze prawdę, może nie powinienem tego mówić, ale książka kończy się źle, tak jak w zasadzie kończy się źle życie każdego alkoholika.
— Marek Dyjak
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasfeter sfeter
burial
7476 c631 500
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viasfeter sfeter
4002 61bd
Reposted fromvesania vesania viahelpmeimhungry helpmeimhungry
burial
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viamelanchujnia melanchujnia
burial
burial
7241 fed7
Reposted fromnfading nfading viahelpmeimhungry helpmeimhungry
burial
Reposted fromqb qb viahelpmeimhungry helpmeimhungry
burial
burial
4724 c59d
Reposted fromkamizelka kamizelka viapiglet piglet
burial
Świat się zmienia, gdy znajdujesz kogoś, kogo możesz pokochać, prawda?
— Shizuku - Umi no Misaki
burial
Strasznie dużo czytam, słucham muzyki. Nie zataczam zbyt szerokich kręgów w życiu towarzyskim, więc każdy kontakt z drugim człowiekiem wielce sobie cenię. Wyglądam ludzi, słucham, co mówią, myślę o tym. Wyciągam esencję ze wszystkiego, co mnie otacza, by stworzyć receptę na własne szczęście.
— K. Nosowska, wywiad "Kasia Nosowska: Śpiewająca dziewczyna" w "Zwierciadle"
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viapiglet piglet

January 26 2014

burial
9410 e5b2
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viawiecejnic wiecejnic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...